ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบัน บุคลากรและนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน